Giấy chứng nhận bao bì an toàn thực phẩm của Cty in Bình Minh Pat

Giấy chứng nhận bao bì an toàn thực phẩm của Cty in Bình Minh Pat 4

Giấy chứng nhận bao bì an toàn thực phẩm của Cty in Bình Minh Pat được công ty đang kiểm an toàn thực phẩm với tổng cục đo lường chất lượng 3 khu vực Tp.HCM cấp. Túi giấy, hộp giấy thực phẩm ( hộp pizza, túi bánh mì, túi giấy không thấm dầu đựng gà quay, khoai tây, […]

Continue reading