Các mẫu hóa đơn đỏ, hóa đơn vat, hóa đơn gtgt, hóa đơn bán hàng, phiếu thu, phiếu chi,.. của Cty in Bình Minh Pat in ấn cho khách hàng dành tham khảo.

Liên hệ đặt in hóa đơn: (08) 6675 4779Hotline: 0908 732 988

Các mẫu hóa đơn với giấy CARBONLESS 1 màu

mẫu mẫu hóa đơn 1 màu

Hóa đơn với giấy CARBONLES nhiều màu.

các mẫu hóa đơn in nhiều màu

Mẫu hóa đơn với giấy FORD 1 màu.

mẫu hóa đơn 08

Các mẫu hóa đơn với giấy FORD nhiều màu.

mẫu hóa đơn 09

Hóa đơn mẫu 1A – GTGT – GIẤY FO

mẫu hóa đơn 07

Hóa đơn mẫu U 1B – GTGT – GIẤY FO.

mẫu hóa đơn 06

HOÁ ĐƠN MẪU 1C – GTGT – GIẤY FO

mẫu hóa đơn 05

HOÁ ĐƠN MẪU 1D – GTGT – GIẤY FO

mẫu hóa đơn 05

HOÁ ĐƠN MẪU 1E – GTGT – GIẤY CARBON

mẫu hóa đơn 04

HOÁ ĐƠN MẪU 2A – HDBH – GIẤY FO

mẫu hóa đơn 03

HOÁ ĐƠN MẪU 3A – HDXK – GIẤY CARBON

mẫu hóa đơn 02

HOÁ ĐƠN MẪU 3B – HDXK – GIẤY CARBONmẫu hóa đơn 01

Link tham khảo:
+ Hướng dẫn đặt in hóa đơn tại Bình Minh PAT
+ Hướng dẫn cách ghi hợp đồng in hóa đơn

Pin It on Pinterest