Công nghệ cao trong ngành in – Hướng tới Drupa 2016

Công nghệ cao trong ngành in – Hướng tới Drupa 2016

Đó là chủ đề của buổi hội thảo được Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Đức tại Việt Nam (GIC/AHK Vietnam) phối hợp cùng PrintPromotion và Messe Düsseldorf tổ chức tại Hà Nội vào ngày 03/12 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/12/2015. Hội thảo “Công nghệ cao...

Pin It on Pinterest