Công nghệ cao trong ngành in – Hướng tới Drupa 2016

Đó là chủ đề của buổi hội thảo được Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Đức tại Việt Nam (GIC/AHK...

Read More